KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 i 14 RODO

Administrator danych osobowych (ADO)

Miejsce przetwarzania

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach

Brzeziny 1 73 – 220 Drawno

Tel. 95 768 10 66; e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.dpsbrzeziny.pl

Inspektor Danych Osobowych

Tel. 95 768 10 66

e – mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane i przetwarzane  są w celu możliwości wykonywania ustawowych zadań publicznych, określanych m.in. w ustawie:

 • rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej,
 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o zdrowiu psychicznym,
 • ustawy o prawie zamówień publicznych,

Podstawa prawna przetwarzania danych

Artykuł 6  - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO

Planowany okres przechowywania danych

Termin przechowywania danych osobowych wynika z:

 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowych i rachunkowych)
 • archiwizacyjnych,
 • dochodzenia roszczeń,

Kategorie przetwarzania danych

 • imię i nazwisko,
 • nr PESEL,
 • telefon komórkowy,
 • adres e-mail,
 • dane adresowe,
 • dane bankowe,
 • dane szczególne (w zakresie zdrowia).

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dobrowolności podania swoich danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie naruszenia przepisów RODO

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawania przez klienta jest obowiązkowe.

W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie ADO
 • istnieje możliwość uzyskania kopii danych.

Udostępnianie danych innym podmiotom

UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich.

Powierzenie przetwarzania danych

Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie UMOWY POWIERZENIA

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Słowniczek:

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r. które reguluje ochronę danych osobowych w ramach Unii Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 2. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi są np. nazwisko, adres, telefon, e-mail, dane bankowe.
 3. Przetwarzanie danych osobowych – zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Organ nadzorczy -  właściwym urzędem ds. nadzoru nad ochroną danych od 25.05.2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Profilowanie – forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na selekcji osób np. pod względem preferencji, zainteresowań, zachowań lub lokalizacji. 

 

Serdeczne podziękowania dla Pana Olka z oddziału I Domu Pomocy Społecznej w Jarominie, za przekazanie w formie darowizny drzewek do upiększenia terenu Naszego Domu.

 

Dyrektor, Mieszańcy oraz Pracownicy
Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

SPONSORZY FIRMY "ALFA" Z SOSNOWCA:

 

 
 

NASZ DOM

2016

 

 

Pomieszczenia  Administracji Domu

 

Teren Domu

Hol Domu

 

Pomieszczenia Terapii Zajęciowej

 

2014 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drukuj
 

 

Dane teleadresowe:

Dom Pomocy Społecznej Brzeziny

Brzeziny 1
73-220 Drawno

tel 95 768 10 66,

wew 25- księgowość, zaopatrzenie

wew 24 - gabinet medyczny

wew 27- pracownik socjalny


fax 95 768 11 99


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie znajduje się w małej miejscowości w województwie zachodniopomorskim w Brzezinach. Jest to poniemiecki pałac, który był nie zamieszkały od zakończenia działań wojennych.
 


W 1960 roku został przejęty przez były Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie. W tym samym roku podjęto decyzje o rozpoczęciu kapitalnego remontu i adoptowaniu tego pałacu na Zakład Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych.

W 1964 roku ukończono remont całego ośrodka, który był gotowy do przyjęcia pierwszych mieszkanek. Od 1964 roku dom prowadził własną działalność rolna, hodował trzodę chlewną i ptactwo domowe. Uprawiany był także ogród warzywny i sad nad którymi opiekę sprawowały siostry zakonne. W 1965 roku w domu mieszkało 55 dzieci z różnym stopniem upośledzenia. Od samego początku istnienia domu, przystosowywany był on do przyjmowania kobiet.

W tych latach w zakładzie znalazło zatrudnienie około 80 osób. DPS był drugą instytucją zatrudniającą taką dużą ilość pracowników, pierwszą była Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Przy opiece nad dziećmi czuwało 33 pracowników i cztery siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego. Do podstawowych zadań sióstr w Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach należała i należy opieka nad dziećmi upośledzonymi umysłowo. Od początku istnienia DPS-u, siostry starały się dostosowywać formy rehabilitacji do rozwoju umysłowego i fizycznego dziewcząt przebywających w ośrodku.
 

Zdjęcie z kroniki DPS - Widok pałacu z 1960 roku
 

Brzeziny to wieś sołecka w gminie Drawno, położona przy drodze Choszczno-Barnimie, przy zachodnim krańcu Puszczy Drawskiej. Obok wsi jest niewielkie jeziorko.

Ślady osadnictwa sięgają epoki kamienia - dowodem jest znalezisko  w postaci kamiennej siekierki. Wieś ma dobrze zachowany kształt owalnicy, co świadczy o wielowiekowym, słowiańskim rodowodzie osady, zanotowanej pod nazwą: JACOBSDORF. Później zapewne opustoszała. Dopiero w latach 1551-1565 na uroczyskach wokół jezior Karpino i Karpinko Ruediger Wedel  z Drawna założył ponownie wieś, gdzie na 59 łanach osadził 22 chłopów i 6 zagrodników. Trzecia część pól należała do dawnej osady. Niemiecka nazwa brzmiała Berkenbruegge. W 1569r Wedel założył na 12 łanach folwark    z owczarnią, który z czasem przekształcił się w majątek junkerski.

W latach 1756r zbudowano kościół o konstrukcji szachulcowej. Od 1765r Brzeziny miały status majątku rezydencjonalnego i w owym czasie na polecenie rodziny von Wedel został zbudowany pałac. Obiekt wzniesiono na surowym korzeniu na planie wydłużonego i nieregularnego prostokąta o typowej późnobarokowej formie architektonicznej. Pałac miał dosyć bogate wyposażenie architektoniczne tj. drewniane barokowe schody, pilastry i ozdobne szczyty  (woluty, tamponowy).
Od początku XIX wieku do 30 lat XX wieku  pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. Byli to: von Brandt, von Bonin, von Bethe, von Ratzner, von Morwitz, Solociński, von Ackermann, Rau, Sponholz, Sieghein, von Woss i von Cram i Damcke. Ci ostatni zostali pochowani w pobliskim lesie, lecz po II wojnie światowej z opowiadań mieszkańców dowiadujemy się, że zostali nocą ekshumowani przez rodzinę.

W latach 30-tych XX wieku w pałacu znajdował się ARBETSDIENSTLAGER- ( stary urząd pracy ). Pałac miał dwa wejścia, wieżycę z balkonem a na maszcie przy fontannie wisiała niemiecka flaga.
Po 1945 roku w pałacu stacjonowało wojsko. Najpierw radzieckie a potem polskie. Z czasem nie remontowany uległ dewastacji. Pałac został wpisany do rejestru zabytków w 1958 roku. Z zapisów dokonanych w sierpniu i wrześniu 1939 roku wynikało ,że obiekt nie był zniszczony. Dopiero w grudniu 1945 roku z zapisu codziennego wynikało, że został   zdewastowany w 25%.

W 1960 roku rozpoczęto kapitalny remont, w trakcie którego usunięto sztukaterie sufitowe i ścienne oraz balkonowe schody.

Pierwszą grupę mieszkanek  przyjęto 5.X.1964 roku.

W 1994 roku w odległości ok. 300m od domu głównego otwarto Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy. Mieszkanki uczestniczyły w ośrodku w zajęciach koła gastronomicznego pracowni kroju i szycia, plastycznych a także uprawiały ogródek kwiatowy i warzywny. W budynku tym zamieszkiwało 6 mieszkanek najbardziej sprawnych, będących pod całodobową opieką  personelu. Na obszarze ośrodka powstała także sala gimnastyczna, gdzie prowadzone były zajęcia ruchowe. Dziewczęta przygotowywały się do różnych imprez rekreacyjno - sportowych, w których  odnosiły spore sukcesy. Na  terenie ośrodka wybudowano "IGLO", w którym organizowano zajęcia plastyczne, techniczne, a także różne zabawy i dyskoteki.

W latach 1994-95 w budynku głównym dokonano wymiany dachówki karpiówki na blachodachówkę, a w 1996 roku wymieniono instalację CO. W 1996 roku w budynku oddalonym o ok. 50 m od domu głównego, który służył za  mieszkania dla pracowników dokonano remontu i adaptacji pomieszczeń w pałacu, w których zamieszkało 17 dziewcząt, zapewniając im całodobową opiekę.

1 stycznia 1999 roku nastąpiły zmiany administracyjne w Polsce, na skutek których, Dom Pomocy Społecznej nie podlegał już pod Wojewódzki Zespół Opieki Społecznej w Gorzowie Wlkp., lecz pod Starostwo Powiatowe w Choszcznie. W tym też roku dokonano zmian wewnątrz domu w tym na poddaszu- przystosowując  je na pokoje dla dziewcząt.